ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไวรัส RSV คืออะไร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

RSV หรือชื่อเต็มว่า Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเด็กเล็ก โดยเชื้อไวรัสอาจทำให้มีเสมหะมากทำให้ปอดเกิดอาการอักเสบ และทำให้เยื่อบุหลอดลม และทางเดินหายใจต่างๆ บวม จึงทำให้เด็กมีอาการเหนื่อยหอบ และหายใจลำบาก

กิจกรรมต่างๆ

ประมวลกิจกรรมโครงการ

โรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจโรงเรียนนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมค่ะ

โพสต์โดย Srisamrongwittaya เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020

กิจกรรมตรวจสุขภาพ ขอขอบคุณโรงพยาบาลศรีสังวรที่ส่งทีมพยาบาลมาตรวจสุขภาพให้กับเด็กๆ ค่ะ

โพสต์โดย Srisamrongwittaya เมื่อ วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2020