กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมที่โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับสังคม

โรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจโรงเรียนนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมค่ะ

โพสต์โดย Srisamrongwittaya เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020

กิจกรรมตรวจสุขภาพ ขอขอบคุณโรงพยาบาลศรีสังวรที่ส่งทีมพยาบาลมาตรวจสุขภาพให้กับเด็กๆ ค่ะ

โพสต์โดย Srisamrongwittaya เมื่อ วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2020

กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ อาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นอนุบาล 1 ในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่เด็กๆค่ะ

โพสต์โดย Srisamrongwittaya เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2020

โรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจโรงเรียนนำบุตรหลาน มาร่วมกิจกรรม และเจ้าของรถทุกคันที่ให้ความอนุเคราะห์นำรถมาร่วมขบวนค่ะ

โพสต์โดย Srisamrongwittaya เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2020

**กิจกรรมอาชีพเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 12-10-63** วันนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง...

โพสต์โดย Srisamrongwittaya เมื่อ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020