ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไวรัส RSV คืออะไร

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ติดตามสถานการณ์ Covid-19 ต่อเนื่องช่วงปีใหม่นะคะ เว้นระยะห่าง 2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ งดเดินทางในพื้นที่เสี่ยง

ไวรัส RSV คืออะไร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

RSV หรือชื่อเต็มว่า Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเด็กเล็ก โดยเชื้อไวรัสอาจทำให้มีเสมหะมากทำให้ปอดเกิดอาการอักเสบ และทำให้เยื่อบุหลอดลม และทางเดินหายใจต่างๆ บวม จึงทำให้เด็กมีอาการเหนื่อยหอบ และหายใจลำบาก

กิจกรรมต่างๆ

ประมวลกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมงานตลาดที่นี่ศรีสำโรงวิทยา เป็นงานตลาดที่จัดขึ้นภายใต้บรรยากาศการอนุรักษ์ความเป็นไทย...เด็กๆ...

โพสต์โดย Srisamrongwittaya เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2021

กิจกรรมชวนเด็กเข้าวัด ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เด็กๆได้ฟังนิทานธรรม และ เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศีล 5 ฝึกทำสมาธิ...

โพสต์โดย Srisamrongwittaya เมื่อ วันพุธที่ 24 มีนาคม 2021