ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไวรัส RSV คืออะไร

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ติดตามสถานการณ์ Covid-19 ต่อเนื่องช่วงปีใหม่นะคะ เว้นระยะห่าง 2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ งดเดินทางในพื้นที่เสี่ยง

ไวรัส RSV คืออะไร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

RSV หรือชื่อเต็มว่า Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเด็กเล็ก โดยเชื้อไวรัสอาจทำให้มีเสมหะมากทำให้ปอดเกิดอาการอักเสบ และทำให้เยื่อบุหลอดลม และทางเดินหายใจต่างๆ บวม จึงทำให้เด็กมีอาการเหนื่อยหอบ และหายใจลำบาก

กิจกรรมต่างๆ

ประมวลกิจกรรมโครงการ

โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา ยินดีต้อนรับรองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นางทับทิม ปานคะเชนทร์ และคณะ ด้วยความยินดียิ่ง ที่มานิเทศ...

โพสต์โดย Srisamrongwittaya เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2020

พิธีถวายบังคมและบำเพ็ญประโยชน์วันชาติ...

โพสต์โดย Srisamrongwittaya เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2020

โรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจโรงเรียนนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมค่ะ

โพสต์โดย Srisamrongwittaya เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020