หมวดหมู่หลักสูตร

ใส่ข้อความ เกี่ยวกับหลักสูตร

ชั้นเตรียมอนุบาล

การเรียนการสอนห้องเรียนปกติ

ชั้นอนุบาล1

การเรียนการสอนห้องเรียน IEP

ชั้นอนุบาล2

การเรียนการสอนห้องเรียนปกติ

ชั้นอนุบาล3

การเรียนการสอนห้องเรียนปกติ

กิจกรรมต่างๆ

ประมวลกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมตรวจสุขภาพ ขอขอบคุณโรงพยาบาลศรีสังวรที่ส่งทีมพยาบาลมาตรวจสุขภาพให้กับเด็กๆ ค่ะ

โพสต์โดย Srisamrongwittaya เมื่อ วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2020

**กิจกรรมอาชีพเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 12-10-63** วันนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง...

โพสต์โดย Srisamrongwittaya เมื่อ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020